Duivenwering

Leefwijze

In toenemende mate komen verwilderde stadsduiven voor in dorpen en steden. Doordat het aantal duiven toeneemt, vormt dit een steeds groter wordend probleem. Duiven broeden voornamelijk binnen de bebouwde kom. De reden hiervoor is dat ze hier alles vinden wat ze nodig hebben, zo is er bijvoorbeeld voldoende voedsel te vinden en zijn er genoeg droge plaatsen waar de duiven ongestoord kunnen nestelen. Een van de oorzaken van de populatiegroei is dat stadsduiven het gehele jaar door broeden. Daarnaast sluiten verdwaalde of vermoeide wedstrijdduiven zich aan bij groepen stadsduiven.
De overlast van duiven wordt voornamelijk veroorzaakt door hun uitwerpselen, deze bedraagt tot wel 14 kg. per duif/per jaar. Deze uitwerpselen bevuilen en tasten gebouwen en straten aan.

Duivenwering

Schade

Verfwerk en steensoorten worden aangetast en ramen en toegangen van gebouwen worden bevuild. Doordat duiven vaste slaapplaatsen hebben concentreert het vuil zich op en onder deze plaatsen. Naast dat duiven andermans eigendommen bevuilen, verspreiden zij ook allerlei ziektes (zoals paratyfus) en kunnen ze parasieten zoals mijten, teken, vlooien en luizen bij zich dragen. De nesten zelf trekken ook ongedierte aan zoals motten, vliegen, tapijtkevers, etc.

Duivenwering

Balion Ongediertebestrijding kan de overlast beperken door het wegvangen van de stadsduiven of door deze te weren. De door ons gebruikte weringssystemen zijn:

Netsysteem: het installeren van netten is een veelgebruikte methode om objecten te beschermen tegen overlast.
Draadsysteem: twee of meer dunne nylon gecoate r.v.s. draden worden langs elkaar op ongelijke hoogte bevestigd en met een veertje op spanning gebracht. Deze spanning zorgt ervoor dat duiven niet op of tussen deze draden kunnen zitten.
Naaldstripsysteem: dit systeem wordt doorgaans toegepast op dakranden en dakgoten en is leverbaar in diverse uitvoeringen.
Elektrisch systeem: van toepassing op plaatsen waar duiven bij voorkeur aanvliegen en landen.
Voor meer informatie over de weringssystemen die Balion Ongediertebestrijding gebruikt kunt u contact met ons opnemen.