Huismuis bestrijden

huismuis
Huismuizen komen vrij gemakkelijk een pand binnen. Een opening van 5 mm is al genoeg om deze knagers toegang te verschaffen. De schade door hun geknaag aan etenswaren en het bevuilen van producten loopt in de miljoenen euro’s per jaar. Daarnaast zorgen ze door hun geknaag aan leidingen en kabels voor storingen aan machines, computers en kunnen hierdoor zelfs kortsluiting veroorzaken.

Uiterlijk en leefwijze

De rug is lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter van kleur. Huismuizen zijn slank gebouwd en hebben een spitse kop met grote oren. De staart is even lang of langer dan het lichaam. Huismuizen zijn echte onderzoekers en zullen zich bij een goed voedselaanbod snel door een pand verspreiden. Het zijn alleseters en ze knagen aan alles.

Huismuizen zijn vooral ’s nachts actief en veroorzaken dan veel onrust, bijvoorbeeld doordat ze het inbraakalarm af laten gaan. Daarnaast is het ongewenst dat ze ons voedsel bevuilen door hun eetgedrag of door hun uitwerpselen.

Ontwikkeling

Wijfjes hebben gemiddeld 6-10 worpen bestaande uit 5-6 jongen. De draagtijd is 3 weken. De jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp. In een natuurlijke omgeving hebben ze een levensduur van ca. 1 jaar.

Schade

Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden en ze bevuilen ons voedsel. De knaagschade aan leidingen en kabels en de rustverstoring die deze dieren veroorzaken, zorgen dat ze ongewenst zijn in onze huizen en panden.

Advies

Indien men overlast heeft van muizen adviseren wij u contact met ons op te nemen. Onze deskundigen weten waar ze op moeten letten om te zien waar of hoe ze het pand binnen komen en wat de juiste aanpak is om deze knaagdieren te bestrijden en weren. Wacht niet tot de overlast en schade te groot is maar neem tijdig contact op.