Spitsmuis bestrijden

Spitsmuis
Muizen komen vrij gemakkelijk een pand binnen. Een opening van 5 mm is al genoeg om deze knagers toegang te verschaffen. De schade door hun geknaag aan etenswaren en het bevuilen van producten loopt in de miljoenen euro’s per jaar. Daarnaast zorgen ze door hun geknaag aan leidingen en kabels voor storingen aan machines, computers en kunnen hierdoor zelfs kortsluiting veroorzaken.

Uiterlijk en leefwijze

De rug is bruin of grijsbruin, de buik is iets licht van kleur. De schedel is smal en spits toelopend, behaarde staart, waarvan de lengte de helft tot 2/3 van de lichaamslengte bedraagt. De volwassen spitsmuis is 6 tot 9 cm lang. De vacht is sterk glanzend, en bij mannetjes is de muskusklier aan de zijkant zichtbaar. Voedsel: ze eten ongewervelde dieren zoals insecten (larven), wormen, slakken, spinnen (een typische insecteneter), maar ook gewervelde dieren zoals hagedissen en jonge muizen. Ze eten per etmaal hun eigen gewicht aan voedsel op. Het zijn nachtdieren die vlug en beweeglijk zijn, kunnen goed zwemmen, en brengen een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort. Ze graven onderaardse holen onder boomwortels, maar ook muizenholen of mollengangen worden benut. De voorkeur gaat uit naar ruig gedekt terrein: kreupelhout, struikgewas, bosranden, tuinen (daar waar de insecten zijn). De uitwerpselen zijn 0,4 tot 1 cm lang en 3-4 mm dik en zijn vaak in klonten aaneengeklit en enigszins vastgeplakt. Ze bevatten veel zand en vaak zijn de glinsterende insectendelen goed herkenbaar.

Ontwikkeling

Wijfjes hebben gemiddeld 2-4 worpen bestaande uit 3-9 jongen. De draagtijd is een maand. Na drie maanden zijn de jongen geslachtsrijp. De voortplantingsperiode is van maart tot oktober. In een natuurlijke omgeving hebben ze een levensduur van ca. 2 jaar. De jongen gaan al na een week op pad met de moeder en lopen dan in ganzenpas achter haar aan.

Schade

Spitsmuizen kunnen veel overlast veroorzaken door stankoverlast (ranzige of muskusgeur) en lawaai boven op plafonds (piepen en kreten). Vervuiling door urine en uitwerpselen, en het zijn dragers van bepaalde ziektekiemen.

Advies

De spitsmuis is een beschermde inheemse diersoort en mag derhalve niet bestreden worden. Indien men overlast heeft van muizen adviseren wij u contact met ons op te nemen. Onze deskundigen weten waar ze op moeten letten om te zien waar of hoe ze het pand binnen komen en wat de juiste aanpak is om deze knaagdieren te weren. Wacht niet tot de overlast en schade te groot is maar neem tijdig contact op.