Vliegen bestrijden

Vliegen hebben een volkomen gedaanteverwisseling, wat wil zeggen dat uit het gelegde eitje een larve (made) komt, die zich verpopt om hierna als vlieg weer te verschijnen. Deze cyclus duurt bij de kamervlieg ca. 1-3 weken, bij vleesvliegen duurt deze cyclus ca. 3 weken.

Afgezien van de hinder welke vliegen veroorzaken, bevuilen ze ook oppervlakken en kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen. Dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.

Er zijn veel verschillende soorten vliegen.
Enkele veel voorkomende soorten laten wij de revue passeren:

Kamervlieg (Musca domestica L.)

kamervlieg
De volwassen kamervlieg is 7 tot 8 mm lang. De larven zijn pootloos. Het wijfje legt 600 tot 2000 eitjes (100-150 per keer). De larven ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal. De vliegen komen af op allerlei voedsel dat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen.
De mannetjes sterven kort na de paring, de vrouwtjes leven 2 tot 3 maanden.

Herfstvlieg (Musca autumnalis Degeer)

herfstvlieg
De volwassen herfstvlieg is 6 tot 7 mm lang en lijkt op de kamervlieg. Het verschil met de kamervlieg is dat bij het mannetje de ogen zeer dicht bij elkaar staan. Daarnaast zitten op het borststuk van deze vlieg 4 striemen, het achterlijf is geel met een zwarte rugstreep (het vrouwtje is minder geel op het achterlijf).
Herfstvliegen komen in het najaar in grote aantallen in (groepen) gebouwen binnen op zoek naar een goede overwinteringsplaats.

Grasvlieg (Thaumatomyia notata Meigen)

Grasvlieg
De grasvlieg is geel met drie glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk. Deze vlieg is ca. 3 mm lang en heeft bijna geen haren. De larven ontwikkelen zich voornamelijk in ongemaaid, doorgaans verwaarloosd grasland.
Net als de kluster- en herfstvlieg zoeken grasvliegen in het najaar vaak gebouwen op om te overwinteren. In het voorjaar vertrekken deze insecten weer.

Klustervlieg (Pollenia rudis F.)

Klustervlieg
De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is ca. 8 mm lang. Deze vlieg heeft veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Het abdomen is grijs.
Ze komen in het najaar in grote aantallen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringsplaatsen. In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand, worden actief en gaan zich in het gebouw verspreiden. Tijdens de eerste warme dagen verblijven ze overdag aan de buitenzijde van het gebouw waar ze overwinterd hebben. Na verloop van enkele weken verlaten zij hun overwinteringsplaats definitief.

Bestrijding

Heeft u last van vliegen bij u thuis of in uw bedrijf, wacht niet tot de overlast en te groot is maar neem tijdig contact op. Wij kunnen u advies op maat geven.