Vlooien bestrijden

Vlooien
Een veel voorkomend probleem bij huisdieren is de aanwezigheid van vlooien. Deze kleine, lichtgeel tot bruin, zijdelings afgeplatte beestjes leiden vaak tot heftige jeuk. Vlooien leven niet op de dieren, ze bespringen uw huisdier alleen maar om te eten.

Nadat ze bloed hebben gezogen springen ze van uw huisdier af en zoeken een schuilplaats in de directe omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat maar 1% van de vlooien op uw huisdier zit, de rest zit dus verspreid in uw woning!

Algemene informatie

Er kunnen twee soorten vlooien voorkomen, namelijk de hondenvlo en de kattenvlo. Hiervan komt de kattenvlo veruit het meeste voor, ook bij honden. Om zich te kunnen voortplanten heeft de vlo een bloedmaaltijd nodig. Om aan dit bloed te komen bijt de vlo een klein bloedvat aan en zuigt het hieruit stromende bloed op.
Om te voorkomen dat dit bloed direct stolt, spuit de vlo een kleine beetje speeksel in de huid. Dit speeksel bevat een eiwit wat de bloedstolling remt.

Het bloed is nodig om te leven en voor de productie van de eitjes. Deze eitjes vallen in de directe omgeving van uw huisdier op de grond. Na 6-8 weken (bij warm weer nog sneller), ontwikkelen deze eitjes zich tot nieuwe vlooien, welke ook weer een gastheer (uw huisdier) opzoeken. Vooral na vakanties wordt men bij thuiskomst direct besprongen door vlooien (de zogenoemde vlooienplaag).

Alhoewel de vlo van mensenbloed niet kan leven zullen ze op dat moment wel een proefbeet doen.

Ontwikkeling

Eistadium: Enige dagen tot enkele weken.
Voortplanting: Wijfje legt 4-8 eitjes na elke bloedmaaltijd, totaal aantal tot enkele honderden.
Ei tot volwassen dier: ca. 4-6 weken bij kamertemperatuur.
Popstadium: Kan gedurende langere tijd in rust verkeren.
De volwassen vlo: Kan ca. 1 jaar oud worden.

Schade

De kattenvlo kan voor verschillende soorten lintwormen als tussengastheer optreden, vooral voor de hondenlintworm. Tevens veroorzaken ze huidirritaties en jeuk.

Vlooien bestrijden

Als u last heeft van vlooien dan kunnen wij uw woning hiertegen behandelen. Balion gebruikt een hiervoor toegelaten bestrijdingsmiddel. De behandeling bestaat uit het bespuiten van die plaatsen waar vlooien (mogelijk) aanwezig zijn. Het door ons gebruikte middel is weinig schadelijk en heeft een werkingsduur van ca. 6 weken, waarna het middel is afgebroken.

Voordat een bestrijding wordt uitgevoerd dient u zelf de navolgende maatregelen te treffen:

  • De hond of kat met een vlooienmiddel behandelen.
  • Uw hele huis goed stofzuigen en de stofzuiger zak uit uw woning verwijderen.
  • Meubilair van de kant af plaatsen zodat plinten, hoeken en de weinig belopen gedeelten goed behandeld kunnen worden.
  • Personen en dieren dienen tijdens de behandeling de woning te verlaten, tot twee uur na de behandeling.


Na de behandeling dient het navolgende in acht te worden genomen:

  • De woning gedurende twee uur grondig ventileren.
  • Gedurende zes weken niet nat schoonmaken.
  • Advies is om tijdens het stofzuigen ca. 10 cm van de plint te blijven.
  • Als na twee maanden nog sprake is van overlast dient een tweede behandeling te worden uitgevoerd.

Wacht niet tot de overlast en schade te groot is maar neem tijdig contact op.