Woelrat bestrijden

De “natte” woelrat

Uiterlijk en leefwijze

woelrat
De natte woelrat is grijsbruin tot zwart gekleurd, plomp gebouwd, heeft een stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen. Een volwassen woelrat heeft een lengte van 16-19 cm. Met een korte, behaarde staart van 8,5 tot 10,5 cm. Ze knagen aan zachtere, ondergrondse plantendelen van knol- en bolgewassen en aan wortels. Schuilplaatsen: in waterrijke streken worden vanuit slootkant zelfgegraven gangen gemaakt. Het gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn, tot 100 meter lengte. Soms worden oude mollengangen gebruikt.

Gangen liggen op 10 tot 20 cm. diepte, de nesten en voorraadkamers op 50 tot 60 cm. diepte. Sporen: aan knaagsporen bij aangevreten wortels is duidelijk zichtbaar dat van onderaf gegeten is, dit in tegenstelling tot de bruine rat, die graaft en knaagt van de oppervlakte naar beneden.

Ontwikkeling

Wijfjes hebben gemiddeld 3 worpen bestaande uit 2-7 jongen. De draagtijd is 20 tot 22 dagen.De jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp. In een natuurlijke omgeving hebben ze een levensduur van 18 maanden (inclusief winterslaap).

Schade

Vooral in jonge boomgaarden, bloembollenvelden, witlofpercelen, winterwortel- en waspeenteelt aanzienlijke schade door geknaag aan wortelscheuten.

Bestrijding

Dekking en nestgelegenheid ontnemen, zoals rietkragen, stro, afval enz. langs slootkant verwijderen.

De “droge” woelrat

Uiterlijk en leefwijze

De droge woelrat is grijsbruin tot bruin gekleurd, plomp gebouwd, heeft een stompe snuit en gedeeltelijk in de vacht verborgen oren en ogen. Een volwassen droge woelrat heeft een lengte van 13-17 cm. De staart is kort behaard en eveneens 13-17 cm. lang. De droge woelrat is een uitstekende graver (de grond wordt met de voortanden losgeknaagd) en heeft een hekel aan zwemmen. Er wordt vooral aan ondergrondse planten geknaagd (penwortels m.n.). Ook de wortels van jonge vruchtbomen ontkomen niet aan de knagerij van de droge woelrat. Deze woelrat heeft uitsluitend een ondergronds bestaan; het gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn (tot wel 200 meter lengte). Plantenwortels die de gangen binnendringen worden weggeknaagd.

Ontwikkeling

Wijfjes hebben gemiddeld 3 worpen bestaande uit 2-7 jongen. De draagtijd is 20 tot 22 dagen en de zoogperiode duurt twee weken. In een natuurlijke omgeving worden ze niet ouder dan twee jaar.

Schade

Vooral aan jonge vruchtbomen. En gewassen zoals winterwortels en witlof kunnen te lijden hebben van de droge woelrat.

Advies

De woelrat is een beschermde inheemse diersoort en mag derhalve niet bestreden worden. Indien men overlast heeft adviseren wij u contact met ons op te nemen. Onze deskundigen weten waar ze op moeten letten en wat de juiste aanpak is om deze knaagdieren te weren. Wacht niet tot de overlast en schade te groot is maar neem tijdig contact op.