Zwarte rat bestrijden

zwarterat
Ratten kunnen door hun geknaag aan allerlei producten, kabels etc. een enorme (economische) schade veroorzaken. Ook doordat ze (vee)ziekten over kunnen brengen is het noodzakelijk deze knaagdieren te bestrijden en te weren.

Uiterlijk en leefwijze

De rug en buik zijn blauwgrijs tot zwart, maar ook andere kleurvariëteiten komen voor (Rattus rattus alexandrinus: grijsbruine rugvacht, licht- tot middelgrijze buikvacht, Rattus rattus frugivorus: eveneens grijsbruine rugvacht, witte buikvacht) De zwarte rat is slank met een vrij spitse snuit, grote oren en de staart is langer dan het lichaam. Een volwassen bruine rat heeft een lengte van 14-20 cm. en een gewicht van ca. 150-250 gram. De zwarte rat is een uitstekend klimmer en springer, en is een alleseter (voornamelijk granen). Ze leven op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen. De uitwerpselen zijn spits van vorm, ± cm. Lang en 0,2 – 0,3 mm dik.

Ontwikkeling

Wijfjes hebben gemiddeld 6 worpen bestaande uit 6-10 jongen. De draagtijd is 20 tot 24 dagen. De jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp. In een natuurlijke omgeving hebben ze een levensduur van ca. 2 jaar.

Schade

Ratten bevuilen ons voedsel en ze richtten een enorme schade aan door hun geknaag aan leidingen en kabels. Hierdoor kunnen ze onder andere kortsluiting veroorzaken. Daarnaast brengen ze allerlei ziekten over, zoals pest en voedselvergiftiging.

Bestrijden

Indien men overlast heeft van ratten adviseren wij u contact met ons op te nemen. Onze deskundigen weten waar ze op moeten letten om te zien waar of hoe ze het pand binnen komen en wat de juiste aanpak is om deze knaagdieren te bestrijden en weren. Wacht niet tot de overlast en schade te groot is maar neem tijdig contact op.

Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen die bedrijven die gecertificeerd zijn conform het keurmerk Integrated Pest Management (IPM) Rattenbeheersing buiten gebouwen en voedselopslagplaatsen gebruik maken van rodenticiden. Balion is in het bezit van dit certificaat en kan uw rattenprobleem op professionele wijze oplossen.
IPM Rattenbeheersing- Certificaat